Silesia-travel.pl

Podróże i turystyka

Jak się chronić ubezpieczeniem w podróży przed Covid-19

podróż

Kraje europejskie stopniowo znoszą ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19 i starają się przywracać działalność branży turystycznej, która jest jedną z najmocniej dotkniętych przez kryzys finansowy. Jednak ryzyko zakażenia, konieczność hospitalizacji w obcym kraju, odbycia kwarantanny czy problemy z powrotem do Polski to potencjalne zagrożenia, które muszą wziąć pod uwagę osoby planujące urlop za granicą. Tym ważniejsze staje się wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia podróżnego, które zagwarantuje nam pomoc w razie zakażenia koronawirusem.

Ubezpieczenie Covid-19 – na co możemy liczyć?


W większości dokumentów OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zazwyczaj znajdował się zapis, że zakażenie wirusem w krajach nękanych epidemią, jest wyłączone z zakresu ubezpieczenia. Wyjazd do krajów, gdzie występuje zagrożenie zakażenia, odbywał się więc na ogół na własne ryzyko osoby wybierającej taki cel. Jednak sytuacja ogólnoświatowej epidemii Covid-19 oraz konieczności przeciwdziałania postępującemu kryzysowi branży turystycznej spowodowała, że obecnie większość towarzystw ubezpieczeniowych wprowadziła bardziej przychylne warunki umów. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła bowiem stan zagrożenia dla międzynarodowego zdrowia publicznego, a zakażenie koronawirusem może nadal następować nie tylko na miejscu w danym kraju, lecz również na lotnisku czy w innym środkach transportu. Ważne jest więc wybranie takiej polisy ubezpieczeniowej, która daje nam wsparcie oraz zwrot kosztów leczenia Covid-19. Na stronie https://ubezpieczenieturystyczne.online można porównać ze sobą oferty poszczególnych towarzystw i kupić w bezpieczny, zdalny sposób, polisę, która będzie chronić nas lub naszych najbliższych przed kosztami związanymi z leczeniem w wyniku zakażenia.

Które towarzystwa ubezpieczeniowe zdecydowały się na wprowadzenie ubezpieczenia Covid-19


Obecnie w zasadzie w większości renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych, jak AXA, Generali, Warta, Compensa, Proama, PZU czy Nationale-Nederlanden osoby decydujące się na wykupienie ubezpieczenia podróżnego mają zagwarantowane wsparcie i zwrot kosztów leczenia w przypadku zakażenia koronawirusem. Warto także porównać limity odpowiedzialności ubezpieczyciela, co umożliwia nam m.in. strona https://ubezpieczenieturystyczne.online. Leczenie na miejscu, w kraju zagranicznym, może się bowiem wiązać z wysokimi kosztami, podobnie jak zapewnienie transportu medycznego czy możliwości powrotu do kraju. W przypadku epidemii Covid-19 szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na odpowiednie zabezpieczenie pokrycia kosztów leczenia wraz z usługami assistance. Jeżeli wykupimy ubezpieczenie podróżne na zbyt niską sumę, różnicę w kosztach będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni, co niejednokrotnie okazuje się znacznie przekraczać nasze możliwości finansowe. Przeanalizujmy więc przed wykupieniem ubezpieczenia na podróż, jakie mogą być koszty leczenia w danym kraju i dostosujmy wykupywaną polisę do charakteru wyjazdu. Inny rodzaj zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela musimy wybrać bowiem w przypadku chęci uprawiania sportów ekstremalnych, a jeszcze inny przy standardowym wyjeździe turystycznym. Większość ogólnodostępnych pakietowych ubezpieczeń turystycznych będzie obejmować dodatkowo organizację akcji ratunkowej, transport z miejsca nieoczekiwanego nieszczęśliwego zdarzenia do wybranej prywatnej lub państwowej placówki medycznej, transport do kraju w przypadku takich zaleceń lekarza, pomoc w organizacji wizyty lekarskiej lub udzielenia doraźnej pomocy medycznej przy nagłym zachorowaniu lub wypadku.